”Yllätyimme siitä löydöstä, että yksi vahvimmista asioista, joka vaikuttaa ihmisen terveyteen ja onnellisuuteen, olivat hyvät suhteet muihin ihmisiin.” ”Hyvät ihmissuhteet pitävät meidät onnellisempina ja terveempinä. Piste.” Robert J. Waldinger, Professor of Psychiatry, Harvard Medical School

Elämässä menestyminen kiteytyy ihmissuhteisiin, oli menestyksen mittari mikä hyvänsä. Mitä parempi olet ihmisten kanssa toimiessa, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on onnistua kaikessa, mihin ryhdyt.

Erityisesti työpaikoilla ihmissuhdetaidot korostuvat, sillä emme useinkaan voi valita työtovereitamme tai asiakkaitamme. Siinä korostuu myös itsensä tunteminen ja johtaminen.

Oikeat työkalut auttavat aukomaan ihmissuhdesolmuja, ehkäisemään ristiriitoja ja poistamaan kiusaamista. Samalla niiden avulla voi rakentaa hyvää yhteishenkeä ja antaa tilaa tekemisen ilolle. Mitä taitavampi olet ihmissuhteissasi, sitä enemmän saat itseluottamusta ja vaikutusvaltaa.

Empaattinen työyhteisö on tutkitusti tuloksellinen: mm. motivaatio, itseohjautuvuus, sitoutuminen ja asiakastyytyväisyys paranevat. Kun tiimin keskinäinen vuorovaikutus on kunnossa, kaikki sujuu paremmin. Samalla poissaolot vähenevät ja ne hyvät tyypit pysyvät pidempään.

Kun haluat oivaltaa uusia tapoja rakentaa aidosti hyvää, toimivaa työkulttuuria ja poistaa inhimillisiä esteitä menestymisen tieltä, ota yhteyttä.