Menetelmät

On sinun etusi, että kenellä tahansa ihmisellä, jonka kanssa aloitat yhteistyön, on mahdollisimman laaja osaaminen. Käytössäni olevat menetelmät ovat kansainvälisesti tunnustettuja, ihmisläheisiä ja juuri siksi erittäin toimivia. Yhdistän niitä aina asiakkaan ja tilanteen mukaan, jotta saan niistä irti kaiken tehon ja ilon – sinunkin hyödyksesi!

Hypnoosi

Hypnoosi on terapeuttinen tekniikka, jonka avulla voidaan poistaa tai muuttaa mielen sisäisiä esteitä. 

Usein ne ovat itse rakennettuja. Hyvä esimerkki on pelko: jos se valtaa mielen, ihminen voi lamaantua täysin. Mutta kun mielen voiman saa valjastettua käyttöönsä, voi tehdä asioita, joihin ei ole ennen kyennyt.

Hypnoosin käytöstä on olemassa runsaasti tutkimustietoa. Useiden tutkimusten mukaan se on tehokasta esimerkiksi pelkojen, kivun, unettomuuden ja mm. ärtyneen paksusuolen hoidossa.

Hypnoosissa kriittinen mieli, joka suodattaa joka hetki ympärillämme pursuavaa tietoa, on helpompi ohittaa. Siksi kokenut hypnoterapeutti pääsee käsiksi asiakkaan ongelmaan nopeammin ja tehokkaammin.

Hypnoosi on itse asiassa täysin luonnollinen rentoutuneisuuden tila. Rentoutunut mieli on valmis ottamaan vastaan uusia ajatuksia ja päästämään irti vanhoista.

Moderni hypnoosi on vaikuttavaa siksi, että se suunnitellaan jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti ja erikseen, juuri hänen tilanteeseensa sopivaksi.

Nonviolent communication, NVC

Nonviolent communication eli NVC on prosessi, jonka on kehittänyt kliinisen psykologian tohtori Marshall Rosenberg (1934-1915). Suomeksi sitä kutsutaan useilla nimillä, mm. väkivallaton tai empaattinen vuorovaikutus.

NVC on selkeä, rehellinen ja looginen tapa kommunikoida. Se perustuu haluun avata tai pitää yllä aitoa yhteyttä toiseen ihmiseen. Erityisen arvokas se on silloin, kun ottaa puheeksi tai joutuu kuuntelemaan haasteellisia asioita. 

Minulle NVC on enemmän kuin prosessi, se on tapa elää ja olla tässä maailmassa. Siksi sen ydinasiat (havainnot, tunteet, tarpeet ja pyynnöt) ovat läsnä kaikessa asiakastyössä ja jokaisessa koulutuksessa.

Neurolingvistinen ohjelmointi, NLP

NLP on ratkaisukeskeinen ja erittäin käytännönläheinen tietoisuuden kasvattamisen väline, joka sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen.

NLP on myös johtamismenetelmä, vuorovaikutusmalli, valmennusfilosofia ja terapiamuoto, joka koostuu joukosta taustaoletuksia, sekä näiden varaan rakentuvista malleista ja menetelmistä.

NLP ei analysoi, etsi syyllisiä tai ”juurisyitä”. Sen sijaan se tähtää onnistuneeseen tulevaisuuteen: siihen tarvittavien ajattelumallien tutkimiseen sekä taitojen ja voimavarojen vahvistamiseen.

Business Coaching

Coaching eli tuttavallisemmin koutsaus on menetelmä, joka avulla coach auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa. Minä teen töitä sekä tiimien että esimiesten kanssa. Erikoisosaamiseni keskittyy kommunikointiin ja ihmissuhteisiin työpaikoilla: sujuvaan yhdessä olemiseen, riitojen ennakointiin ja ehkäisyyn sekä niistä selviämiseen coachingin avulla.

Valmentaja ei anna vastauksia tai valmiita ratkaisuja. Hänen ei tarvitse edes tuntea yritystä tai sen toimialaa. Hänen tärkein tehtävänsä on osata kysyä oikeanlaisia kysymyksiä, ravistella, ihmetellä, provosoida ja kannustaa. Sekä olla se, joka uskoo onnistumiseen joka askeleella.

LinkedIn
LinkedIn
Share