Elämässä on muutakin kuin työnteko – pelottava ajatus?

Elämässä on muutakin kuin työnteko. Tämä on monille meistä itsestäänselvää eikä lainkaan pelottava ajatus. Vaikka töissäkäyvän ihmisen valveillaoloajasta suuri osa kuluu töiden parissa, usein surkuttelemme ihmisiä, joiden elämästä tuntuu puuttuvan muu sisältö. Elämän tärkeiden, merkityksellisten kokemusten kuuluisi tulla muualta kuin työn parista.

Mutta entä jos työ on hyvin merkityksellistä? Entä jos oma työ tai muu tuottava toiminta – vaikkapa vapaaehtoistoiminta tai järjeistöissä touhuaminen – on suuri ja merkityksellinen osa elämää? Ollaanko silloin hakoteillä?

Tutkimusten mukaan ei. Merkityksellisyyden kokeminen työssä on tärkeää sekä työn tuloksellisuuden että työhyvinvoinnin kannalta. Työssä tulisi pystyä toimimaan omien arvojen mukaisesti, kokemaan yhteyttä muihin, käyttämään laajasti osaamistaan ja kehittymään ihmisenä. Erityisen tärkeitä tekijöitä tässä ovat työpaikan kulttuuri ja ilmapiiri, sekä siellä harjoitettu johtaminen. (Lips-Wiersma & Wright 2012)

Työn merkityksellisyyttä voi myös itse pyrkiä kasvattamaan monin keinoin. Yksi niistä on työn tuunaaminen omannäköiseksi. (Harju et al. 2015) Voimme muuttaa työtapoja esimerkiksi rikkomalla rutiineja. Voimme keskittyä parempaan vuorovaikutukseen kollegojen tai asiakkaiden kanssa. Kaikkein suorinta on kuitenkin vaikuttaa omaan itseen; asenteisiin ja ajattelutapoihin.

Kaikkein suorinta on kuitenkin vaikuttaa omaan itseen; asenteisiin ja ajattelutapoihin.

Voimme tiettyyn rajaan asti valita, suhtaudummeko muihin ihmisiin ja työn eteemme tuomiin tilanteisiin positiivisesti vaiko negatiivisesti. Ovatko uudenlaiset työtehtävät mahdollisuus oppia uutta vaiko ikävä pakko poiketa rutiineista? Voimme harjoitella suhtautumaan positiivisesti myös itseemme, muun muassa puhumaan itsellemme kannustavasti.

Näiden ohella työn merkityksen huomaaminen ja pohtiminen on keskeinen työhyvinvointia lisäävä keino. Mitä sinun työsi oikeastaan merkitsee muille? Miten se liittyy sellaisiin suuriin tavoitteisiin ja arvoihin, jotka ovat sinulle tärkeitä? Tämän huomaaminen voi asettaa työlle aivan uuden suunnan!

Tutkijana kirjoitan paljon kuivakoita asiatekstejä, jotka menevät melko harvojen ihmisten luettaviksi. Mutta entä jos vaikkapa tästä blogitekstistä joku lukija saisi ahaa-elämyksen, löytäisi uuden vaihteen työsyksyyn, istuttaisi mielensä pohjalle uudenlaisen ajatuksen siemenen? Jo sen ajatteleminen saa minut tuntemaan työn iloa ja lisäämään työni elämäni merkityksellisten asioiden listalle entistä suuremmin kirjaimin!

Lue lisää:

Lips-Wiersma, Marjolein & Wright, Sarah (2012) Measuring the Meaning of Meaningful Work. Group & Organization Management Vol 37, Issue 5, pp. 655 – 685.

Lotta Harju, Merike Aminoff, Krista Pahkin ja Jari Hakanen (2015) Työn tuunaajan inspiraatiokirja. Työterveyslaitos. Ladattavissa ilmaiseksi täältä: https://www.ttl.fi/tyon-tuunaajan-inspiraatiokirja/

Please follow and like us: